Time: May 10-12, 2024
Location: Hangzhou, China
Meeting Information
ISMRM endorsed workshop on Perinatal Brain MRI
Speakers
Patricia Ellen Grant
Boston Children's Hospital
Dinggang Shen
Shanghai Tech University
Duan Xu
University of California San Francisco
Jana Hutter
King's College London
Peiying Liu
University of Maryland
Maria Deprez
The Hospital for Sick Children
Wenzhen Zhu
Tongji Hospital
Bing Zhang
Nanjing Gulou Hospital
Wenhao Zhou
Guangzhou Women and Children's Medical Center
Guangbin Wang
Shandong Provincial Hospital
Yun Peng
Beijing Children's Hospital
Jie Shao
Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine
Suzhen Dong
Shanghai Jiao TongUniversity
Wei Xia
Wuhan Children's Hospital
Jianbo Shao
Wuhan Children's Hospital 2
Shenghong Liu
Guangzhou Woman and Children's Medical Center
Can Lai
Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine
Petra Hüppi
University of Geneva
Yong He
Beijing Normal University
Hao Huang
University of Pennsylvania
Kenichi Oishi
Johns Hopkins University
Minhui Ouyang
University of Pennsylvania 2
Jian Yang
The First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University
Dan Wu
Zhejiang University
Jo Hajnal
King's College London 3
Weili Lin
University of North Carolina at Chapel Hill
Wei Gao
Cedars-Sinai Medical Center
Xinian Zuo
Beijing Normal University
Anqi Qiu
The Hong Kong Polytechnic University
Xujun Duan
University of Electronic Science and Technology of China
Han Zhang
ShanghaiTech University
Chunfeng Lian
Xi’an Jiaotong University
Moderator
Dan Wu
Zhejiang University
Zixuan Lin
Zhejiang University
Jingshi wang
Dalian Women and Children's Medical Group
Yuanyuan Tan
Tongji Hospital
Xin Zhang
South China University of Technology
Geng Chen
Northwestern Polytechnical University
Fan Wang
Xi’an Jiaotong University
Yi zhang
Zhejiang University